Wij zoeken voor ons werk in Jeruzalem een Israëlwerker

Wij zoeken voor ons werk in Jeruzalem een Israëlwerker

CIS vrijdag 23 dec. 2022
Bepaalde tijd
Non-profit
Sluitingsdatum vacature: 29-06-2023

Vacaturedetails

Volledige vacature

Het Centrum voor Israëlstudies wil de Joods-christelijke ontmoeting bevorderen, zowel in Nederland als in Israël. Voor de functie van Israëlwerker houdt dat in dat u woont en werkt in Jeruzalem. U bent de schakel tussen Israël en de betrokken medewerkers in Nederland. Zij ondersteunen u met uw werk en u zorgt voor terugkoppeling naar de kerken om betrokkenheid in Nederland te stimuleren.

In Jeruzalem geeft u invulling aan de ontmoeting met het Joodse volk in al zijn verscheidenheid. U bouwt aan relaties met religieuze Joden van diverse stromingen, Messiasbelijdende gemeenten en met Palestijnse christenen. U neemt ook deel aan dialoogprogramma’s tussen Joden en christenen. Een onderdeel van uw werk is ook het signaleren van religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen in Israël. U draagt bij aan het voorbereiden en begeleiden van studie/toerustingsreizen vanuit Nederland (bijvoorbeeld voor predikanten of (CHE)studenten). Belangrijk is ook het uitvoeren van studieopdrachten alsmede deze vruchtbaar maken voor de kerken en gemeenteleden in Nederland.

Voor deze functie zoeken wij iemand die:

 • Een academisch geschoold theoloog is; - bij voorkeur al actief is op het terrein van kerk & Israël;
 • Een persoon die in staat is dit werk van ontmoeting, studie en onderwijs in Jeruzalem gestalte te geven en zich daar van harte voor wil inzetten;
 • De bereidheid heeft (met gezin) te verhuizen naar Jeruzalem;
 • Beleidsmatig kan denken en beschikt over goede contactuele en communicatieve eigenschappen (dynamisch, proactief, netwerker, organisator);
 • Met ingang van september 2023 beschikbaar is voor een periode van zes jaar;
 • Zich van harte verbonden voelt met Israël en
 • Instemt met de grondslag, doelstelling en visie van het CIS. 


Wat is het CIS?

Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit. Vanuit dit besef wil het Centrum voor Israëlstudies (CIS) de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden. We willen luisteren naar wat Israël ons te zeggen heeft. Alleen dan kunnen we werkelijk ontdekken wat het betekent om met Israël verbonden te zijn.

De Israëlwerker woont en werkt in Jeruzalem namens het CIS. Het is zijn taak om voor de kerken een 'luisterpost' te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt. Wij zien het als onze opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet we onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten. Het CIS is een stichting die is opgericht door Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Zendingsbond in de Protestantse Kerk in Nederland (GZB) en de Christelijke Hogeschool te Ede (CHE), met als co-partner de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN).


Wat bieden wij?

De functie van Israëlwerker biedt:

 • Een breed scala aan werkzaamheden waarbij ook ruimte is voor eigen invulling (in afstemming met de directeur); - het voorrecht om in Jeruzalem te wonen en werken;
 • Ontmoetingen met diverse religieuze stromingen binnen het Jodendom en met Palestijnse christenen;
 • Fulltime salariëring gebaseerd op de regelgeving in het eigen kerkgenootschap;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.


Voelt u zich tot dit werk aangetrokken?

Het CIS komt graag met u in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken. Kandidaten dienen belijdend lid te zijn (of te worden) van de Protestantse Kerk in Nederland of van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De gewenste datum van indiensttreding is 1 september 2023. Een psychologische test maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. 

CIS

Uw sollicitatie en motivatie kunt u verzenden naar info@hetcis.nl.

Voor meer informatie over de functie of het CIS kunt u contact opnemen met de directeur Joan Bonhof.

E-mailadres: bonhof@hetcis.nl
Telefoonnummer: 06-38180743