Teamleider

Teamleider

Basisschool De Bron Leiderdorp woensdag 7 jun. 2023
Parttime
Non-profit
Flexibele uren
Plaatsingsdatum vacature: 25-05-2023

Volledige vacature

Op basisschool De Bron in Leiderdorp is met ingang van het schooljaar 2023/2024 plaats voor een TEAMLEIDER voor minstens drie uur per week.
 

Wie zijn wij?
Onze school is een kleine, gezellige school in Leiderdorp, waar leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar goed kennen en de onderlinge betrokkenheid groot is.

Onze school heeft een reformatorische identiteit en is daarmee de enige school in de directe omgeving waar de Bijbel iedere dag opengaat. Ongeveer zestig kinderen met verschillende achtergronden horen hier over de Heere Jezus en leren wat het betekent om als christen te leven. We hebben ervoor gekozen om in de kern het reformatorisch belijden vast te houden, maar in randzaken elkaar vrij te laten.

Ons team bestaat uit enthousiaste collega’s die gaan voor hun werk en de school. We zijn gemotiveerd om in samenwerking met alle betrokkenen te werken aan een veilig pedagogisch klimaat en aan talentontwikkeling. Daarnaast willen we kwaliteit leveren, gedegen instructie geven en opbrengstgericht werken. Dit doen we onder andere door instructie te geven volgens het IGDI-model en door kindgesprekken te voeren met alle leerlingen.

Daarnaast willen we kwaliteit leveren, gedegen instructie geven (we werken met het IGDI-model) en door onder andere kindgesprekken met alle leerlingen opbrengstgericht werken. Uiteraard maken we gebruik van eigentijdse methoden als Lijn3, Nieuwsbegrip en Pluspunt. Op onze school maken we het onderwijs passend voor onder andere NT2- en meerbegaafde leerlingen.

De schoolleiding op De Bron in Leiderdorp wordt gevormd door een schoolleider (die deels in Alphen aan den Rijn en deels in Leiderdorp werkt) en een teamleider. De teamleider is de persoonlijk en onderwijskundig leider van het team en combineert een lesgevende taak met leidinggevende taken. Minstens 3 dagen per week is de teamleider aanwezig (zie ook onze vacature voor bovenbouwleerkracht).

De taken van de teamleider bestaan onder andere uit het coachen van collega’s, het voeren van functioneringsgesprekken, het leiden van onderwijsinhoudelijke vergaderingen en het toezien op de kwaliteit van het onderwijsproces. Voor deze leidinggevende taken is 5 uur per week beschikbaar. Meer uren zijn mogelijk wanneer ook de ICT-taak en/of het opzetten van NT2-beleid aan het takenpakket wordt toegevoegd. Het betreft een L12-functie.

Wie zoeken wij?

Een persoon die…

 • Vanuit innerlijke overtuiging wil werken op ‘een school bij de Bijbel’, geworteld is in het gereformeerd belijden, oog heeft voor de breedte van de kerk en hart heeft voor de wereld daar omheen.
 • Ervaring heeft als groepsleerkracht.
 • Minimaal 3 dagen wil werken op onze school.
 • Kwaliteiten heeft om met name persoonlijk – en onderwijskundig leiderschap te laten zien.
 • Enthousiast en inspirerend leiding geeft.
 • In staat is te reflecteren op persoonlijke- en teamontwikkeling.
 • Probleemoplossend vermogen heeft en om kan gaan met crisissituaties.
 • Ambitie heeft om mensen tot groei en bloei te brengen.
 • Die de opleiding middenmanagement heeft gevolgd of bereidheid is deze te volgen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden bezit.
 • Een open houding heeft naar alle betrokkenen bij de school.

Wil je solliciteren?

 • Onze directeur-bestuurder Arjan Harskamp (06-36044323) geeft graag meer informatie.
 • Sollicitaties (voorzien van CV en referenties) kunnen tot en met woensdag 7 juni gericht worden aan de directeur-bestuurder van de school via directie@debronleiderdorp.nl.
 • Wil je liever eerst kennismaken? Je bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking met collega’s.
Basisschool De Bron

E-mailadres: directie@debronleiderdorp.nl
Telefoonnummer: 071 5891910

Adres:
Vronkenlaan 46
2352 EP Leiderdorp